Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Double Subordinated Adverbials in Romanian

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 12, p. 34
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:The present paper represents a description of the adverbials involved in a ternary structure, being placed in a double subordinated position. This requires the impossibility of correlative deletion in the regent clause.
Cuvinte-cheie:correlative, ternary, argument
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

2Adrian ChircuÎntre predicativul suplimentar şi circumstanţialul opoziţional. Observaţii asupra locuţiunii prepoziţionale pe post deDirecții, I, 612012pdf
67Gabriela Pană Dindelegan (coord.)Gramatica de bază a limbii româneUnivers Enciclopedic Gold2010; 2016
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
62Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: