Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Some observations regarding the approach of non-finite verbal forms in Romanian handbooks

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 4, p. 303-317
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:One of the most difficult issues of grammar to teach in secondary school is the non-finite verbal forms, firstly because the concepts of predicate, predication and predicativity are poorly explained and exemplified in almost all handbooks, secondly because the amount of information is rather scarce. Moreover, some contexts used for the practical part are either wrongly chosen and don’t represent the exact piece of information or are omitted from the presentation of these non-finites. The present paper will highlight these aspects and suggest some possible solutions to improve the teaching of the Infinitive, the Gerund, the Participle and the Supine.
Cuvinte-cheie:verb, non-finites, syntactic functions, distribution, context
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
20Dumitru IrimiaMorfo-sintaxa verbului românescEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1997
83Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: