Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Subiectul, un tip special de complement, din perspectiva sintaxei moderne

Autor:
Publicația: Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române, I, p. 149
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:In Romanian grammars, the relation between the subject and the predicate is considered to be one of subordination. From this perspective, the subject is a subordinate element and the predicate is semi-independent, more precisely the subject is a special type of object which modifies the verb. This is explained by the fact that the verbs undergo agreement with the subject. Agreement occurs in structures where the meaning of the subject is implicit (Citeşte cartea), where the subject is postverbal (Mă doare capul) or the subject is not required (Se înserează).
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 9

62Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
19Aurelia MerlanSintaxa limbii române
Relaţii sintactice şi conectori
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
21Ștefan HázyPredicativitatea
Determinare contextuală analitică
Dacia1997
3Marina RădulescuRelația sintactică dintre subiect și predicatLR, XXIX (1), 111980
3D. D. DrașoveanuCoordonarea/subordonarea – o diviziune dihotomicăCL, XXII (1), 271977
32Vasile ȘerbanSintaxa limbii române
Curs practic
Editura Didactică și Pedagogică1970
9D. D. DrașoveanuDespre natura raportului dintre subiect și predicatCL, III, 1751958
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: