Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

On the supplementary predicative

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 1, p. 845-853
ISBN:978-606-93691-3-5
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:We have reorganised and systematized the information on the supplementary predicative, based on the fact that these operations are necessary for a relatively recent description of this syntactic function. We have proposed and argued for the following term derived predicate / derived predicative. We have examined the occurrence of the derived predicate in literary texts belonging to the various stylistic variants, and noted the existence of a certain hierarchy with respect to the realisation of this function. As a result, we have proposed a hierarchy in accordance to the frequency of the realisations of the derived predicate substitution class.
Cuvinte-cheie:predicate, derived, reorganization, structure, ternary
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 9

396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
12Mihaela SecrieruCumulul de funcţii sintactice în limba română
(“elementul predicativ suplimentar”)
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
8D. D. DrașoveanuDespre elementul predicativ suplimentarCL, XII (2), 2351967
2Ion DiaconescuComplementul calitățiiLR, IX (2), 141960
1Maria RădulescuTot despre numele predicativ circumstanțialLR, VII (6), 76-801958pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: