Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Relation and/or predicative object in a syntagm by Eminescu

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 4, p. 193-200
ISBN:978-606-8624-01-3
Editori:Iulian Boldea, Cornel Sigmirean
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureș
Anul:
Rezumat:The present study is an analytical excursus on the issue of delimitating the syntactical units of the predicative and secondary predicate and approaches, starting from the poetic syntagm belonging to Mihai Eminescu, presented in the title above, the limits of the syntactic pluralism.
Cuvinte-cheie:syntax of the Romanian Language, prepositional adjective, adverbial of reference, circumstantial attribute, secondary predicate
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 8

41G. G. NeamțuStudii și articole gramaticaleNapoca Nova2014
9Adrian ChircuAderenţa în sintaxa limbii româneDindelegan2007
62Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
39Dumitru IrimiaLimbajul poetic eminescianEditura Junimea; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1979; 2013html
17Tatiana Slama-CazacuLimbaj și context
Problema limbajului în concepția exprimării și a interpretării prin organizări contextuale
Editura Științifică1959

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: