Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sensul procedural al conectorilor pragmatici concesivi deşi şi totuşi

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, II, Secțiunea Pragmatică și stilistică, p. 279
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[The procedural meaning of the pragmatic markers deşi and totuşi] A pragmatic marker has an interpretation procedure triggered by its procedural meaning. Starting from the pre-theoretic intuition according to which concessivity has a unique interpretation procedure, we have tried to see which this procedure is and, from a cognitive point of view, to see if this procedure is unique or if there are different procedures for each concessive marker and which might those be. In this paper we have analysed the concessive discourse markers deşi and totuşi.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

18Ariadna ȘtefănescuConectori pragmaticiEditura Universității din București2007
395Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: