Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Predicatul modal în limba română

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XXVII (2), p. 363
In honorem Petre Gheorghe Bârlea. Omagiu domnului Profesor universitar doctor Petre Gheorghe Bârlea la 65 de ani
Număr coordonat de Mioara Codleanu și Florentina Nicolae
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:As a consequence of the predicate typology reorganisation in Romanian language, the present study describes the modal predicate with its two subcategories (the verbal modal predicate and the adverbial modal predicate). This is a new approach proposing a syntactic unification of the structures of modality in terms of semantic and formal similarity. Thus, the arguments with a view to depredicatization of modalising adverbs are reconsidered, which coincides (except for the denominations) with the standing of the actual normative work.
Cuvinte-cheie:complex predicate, modality, modal adverb, connector, phrastic
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

67Gabriela Pană Dindelegan (coord.)Gramatica de bază a limbii româneUnivers Enciclopedic Gold2010; 2016
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
62Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
19Aurelia MerlanSintaxa limbii române
Relaţii sintactice şi conectori
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
46G. G. NeamțuPredicatul în limba română
O reconsiderare a predicatului nominal
Editura Științifică și Enciclopedică1986
32Vasile ȘerbanSintaxa limbii române
Curs practic
Editura Didactică și Pedagogică1970

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: