Volume indexate

Volumul# Articole# CităriImpactNume
(En)Jeux1900.000(En)Jeux esthétiques de la traducti...
Abord. comp.15100.667Abordări comparative în studiul lim...
LFR2662200.323Actas del XXVI Congreso Internacion...
CIL2014/L2410.042Actele Conferinței Internaționale d...
CIL2015/L1300.000Actele Conferinței Internaționale d...
CIL2016/L2400.000Actele Conferinței Internaționale d...
DPRLS3810.026Actele conferinței internaționale „...
CILPR2013/0820.250Actes du XXVIIe Congrès internation...
CILPR2013/21840.222Actes du XXVIIe Congrès internation...
CILPR2013/31600.000Actes du XXVIIe Congrès internation...
CILPR2013/442110.262Actes du XXVIIe Congrès internation...
Gafton DHC Târgoviște600.000Alexandru Gafton: Un filosof al cuv...
Aspecte52941.808Aspecte ale dinamicii limbii române...
Stoichițoiu Ichim26220.846Cercetări lingvistice. Omagiu doamn...
Clas. mod.4110.024Clasic și modern în cercetarea filo...
CML12910.111Cognitive Modeling in Linguistics
Comun. intercult.31150.484Comunicare interculturală și integr...
Felecan46581.261Confluențe lingvistice și filologic...
SIL455621.127Convergențe lingvistice. Lucrările ...
CIL2016/SS2750.185Creativity imagination in social sc...
CIL2017/SS2630.115Creativity imagination in social sc...
CIL2015/SS34200.588Creativity in social sciences. Acte...
CIL2014/SS21211.000Creativity, Imaginary, Language. Ac...
Cult. ident.4470.159Cultură și identitate românească - ...
Ling. trad.18100.556De la linguistique à la traductolog...
Méth. trad.14151.071De la méthode en traduction et en t...
Gafton DHC Pitești500.000Decernarea titlului academic Doctor...
DVR16905.625Diachronic Variation in Romanian
Stati16161.000Dialog, discurs, enunț. In memoriam...
Diaspora cult.35140.400Diaspora culturală românească – par...
Dragoș37350.946Din dragoste de dascăl și de voroav...
Distorsionări74680.919Distorsionări în comunicarea lingvi...
Enseigner1300.000Enseigner et apprendre à «traduire ...
Dimitrescu – Niculescu67660.985Études romanes. Hommages offerts à ...
EINI3130.097European Integration/National Ident...
Exact Methods6640.061Exact Methods in the Study of Langu...
Țâra2590.360Filologie și bibliologie. Studii in...
Munteanu36250.694Flores philologiae – omagiu profeso...
DPs9111.222Formal Approaches to DPs in Old Rom...
Tohăneanu6030.050G.I. Tohăneanu: Exegi Monumentum. L...
Chivu DHC Târgoviște500.000Gheorghe Chivu. Un model de riguroz...
Ident. cult.80140.175Identitatea culturală românească în...
Frățilă3080.267In Magistri Honorem Vasile Frățilă....
Neamțu72270.375Înspre şi dinspre Cluj : contribuţi...
ÎcC1700.000Întâlnirea cu celălalt. Studii de c...
Coteanu37491.324Ion Coteanu - in memoriam
JBG XXIII2700.000Jassyer Beiträge zur Germanistik XX...
Kompl. Arg.991.000Komplexe Argumentstrukturen. Kontra...
Dinamica921511.641Limba română. Dinamica limbii, Dina...
Controverse791531.937Limba română: controverse, delimită...
Diacronie–sincronie70851.214Limba română: diacronie și sincroni...
Direcții671211.806Limba română: direcții actuale în c...
Ipostaze431102.558Limba română: ipostaze ale variație...
Teme actuale78981.256Limba română: teme actuale. Actele ...
Variație S/D30260.867Limba română: Variație sincronică, ...
LLR diasp.74320.432Limba și literatura română în spați...
L.I.M.P.E.1100.000Limbă, identitate, multilingvism şi...
LCCRS3810.026Linguistic and Cultural Contacts in...
LA/2371400.000Linguistik Aktuell / Linguistics To...
SIL564871.359Lucrările celui de-al cincilea Simp...
SIL251791.549Lucrările celui de-al doilea Simpoz...
SIL668650.956Lucrările celui de-al șaselea Simpo...
SIL364761.188Lucrările celui de-al treilea Simpo...
SND1236461.278Lucrările celui de-al XII-lea Simpo...
SID1428150.536Lucrările celui de-al XIV-lea Simpo...
SID1523241.043Lucrările celui de-al XV-lea Simpoz...
SIL139551.410Lucrările primului Simpozion Intern...
Dial. slav.2330.130Lucrările simpozionului internațion...
Felecan55510.927Magistri et alumni, amore scribendi...
Man. phil. éd.1710.059Manuals of Romance Linguistics. Vol...
Mass-media...2130.143Mass-media și democrația în România...
Mean. Transl.2600.000Meaning in Translation: Illusion of...
Metafore migr.59160.271Metafore ale devenirii din perspect...
ICONN 297640.660Numele și numirea. Actele Conferinț...
ICONN 384370.440Numele și numirea. Actele Conferinț...
ICONN 4100970.970Numele și numirea. Actele Conferinț...
ICONN 1701171.671Numele și numirea. Actele Conferinț...
Chivu46320.696Omul de cuvînt. In honorem Gheorghe...
Onomasticon15271.800Onomasticon. Όνομαστικόν. Studii de...
Onom. Sacr. Prof.2620.077Onomastics between Sacred and Profa...
Onomastik4010.025Onomastik. Band I: Chronik Namenety...
Mareș27250.926Pagini alese. Omagiu lui Alexandru ...
Perspective41380.927Perspective comparative și diacroni...
Bârlea DHC Târgoviște700.000Petre Gheorghe Bârlea. Filologia & ...
Proc. 23. ICOS118240.203Proceedings of the 23rd Internation...
Prof. Irimia6210.016Profesorul nostru, D. Irimia
IC-ASSSE100.000Recent advances in computers, commu...
Rom. major.86250.291Români majoritari / Români minorita...
Shift. Top.1100.000Shifting Toponymies: (Re)naming Pla...
Carpov25150.600Signum, lingua, oratio – in honorem...
Dindelegan46531.152Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabr...
Siupiur100.000Spre Pământul Făgăduinței, între Ba...
Stil și limbaj16291.813Stil și limbaj în mass-media din Ro...
Beck-Busse1400.000Streifzüge durch die Romania. Fests...
Metea35210.600Studia in honorem magistri Alexandr...
Frățilă56611.089Studia in honorem magistri Vasile F...
Saramandu20271.350Studia linguistica et philologica. ...
Găitănaru3150.161Studii de filologie in honorem Ștef...
Brâncuș32712.219Studii de limba română. Omagiu prof...
Bidu-Vrănceanu30551.833Studii de lingvistică. Omagiu doamn...
SO83550.663Studii de onomastică
STR, I.16181.125Studii de traductologie românească....
STR, II.771.000Studii de traductologie românească....
Dindelegan58941.621Studii lingvistice. Omagiu profesoa...
Dimitrescu – Niculescu83590.711Studii romanice. Omagiu profesorilo...
Mancaș57611.070Text și discurs – omagiu Mihaelei M...
NP Rom. Germ.14271.929The Noun Phrase in Romance and Germ...
GIDNI478490.103The Proceedings of the Internationa...
LDMD447370.083The Proceedings of the Internationa...
RLC4830.063The Romanian Language and Culture. ...
Trad. cont.3600.000Tradiție și continuitate. Magiștri ...
Tradiție/inovație45290.644Tradiție/inovație – identitate/alte...
Variația56661.179Variația lingvistică: probleme actu...
Var. diac. diat.3020.067Variație diacronică și diatopică. N...
Marin46651.413„Cuvinte potrivite”. Omagiu doamnei...
Rum. Übers.2290.409„Traducerile au de cuget să îmblînz...
TOTAL53293540

(En)Jeux esthétiques de la traduction. Éthique(s) et pratiques traductionnelles ((En)Jeux)

Abordări comparative în studiul limbilor (Abord. comp.)

Actas del XXVI Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románica (València, 6–11 de septembre de 2010) (LFR26)
http://www.degruyter.com/view/serial/185984

2013: II

Actele Conferinței Internaționale de Științe Umaniste și Sociale „Creativitate. Imaginar. Limbaj” (CIL2014/L)
http://www.cilconference.ro/publications

Actele Conferinței Internaționale de Științe Umaniste și Sociale „Creativitate. Imaginar. Limbaj” (CIL2015/L)
http://www.cilconference.ro/publications

Actele Conferinței Internaționale de Științe Umaniste și Sociale „Creativitate. Imaginar. Limbaj” (CIL2016/L)
http://www.cilconference.ro/publications

Actele conferinței internaționale „Discurs polifonic în româna ca limbă străină (RLS)”. Cluj-Napoca, 20-21 octombrie 2017 (DPRLS)

Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Allocutions de bienvenue, conférences plénières, tables rondes, conférences grand public (CILPR2013/0)
http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-0.html

Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 2 : Linguistique latine / linguistique romane (CILPR2013/2)
http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-2.html

Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 3 : Phonétique, phonologie, morphophonologie et morphologie (CILPR2013/3)
http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-3.html

Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 4 : Syntaxe (CILPR2013/4)
http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-4.html

Alexandru Gafton: Un filosof al cuvîntului (Gafton DHC Târgoviște)

Aspecte ale dinamicii limbii române actuale. Actele colocviului Catedrei de Limba Română, 27-28 noiembrie 2002 (Aspecte)
http://ebooks.unibuc.ro/filologie/dindelegan/cuprins.html

2003: II

Cercetări lingvistice. Omagiu doamnei profesoare Adriana Stoichițoiu Ichim (Stoichițoiu Ichim)

Clasic și modern în cercetarea filologică românească actuală (Clas. mod.)
http://www.philippide.ro/pages/clasic%20si%20modern%202017.html

Cognitive Modeling in Linguistics (CML12)

Comunicare interculturală și integrare europeană (Comun. intercult.)
http://www.philippide.ro/pages/comunicare%20interculturala_2005.htm

Confluențe lingvistice și filologice – omagiu profesorului Nicolae Felecan la împlinirea a 70 de ani (Felecan)

Convergențe lingvistice. Lucrările celui de-al patrulea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 5-6 noiembrie, 2010 (SIL4)

Creativity imagination in social sciences. Actele Conferinței Internaționale de Științe Umaniste și Sociale „Creativitate. Imaginar. Limbaj” (CIL2016/SS)
http://www.cilconference.ro/publications

Creativity imagination in social sciences. Actele Conferinței Internaționale de Științe Umaniste și Sociale „Creativitate. Imaginar. Limbaj” (CIL2017/SS)
http://www.cilconference.ro/publications

Creativity in social sciences. Actele Conferinței Internaționale de Științe Umaniste și Sociale „Creativitate. Imaginar. Limbaj” (CIL2015/SS)
http://www.cilconference.ro/publications

Creativity, Imaginary, Language. Actele Conferinței Internaționale de Științe Umaniste și Sociale „Creativitate. Imaginar. Limbaj” (CIL2014/SS)
http://www.cilconference.ro/publications

Cultură și identitate românească - Tendințe actuale și reflectarea lor în diaspora (Cult. ident.)
http://www.philippide.ro/pages/cultura_2010.htm

De la linguistique à la traductologie. Interpréter / traduire (Ling. trad.)
http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100597750

De la méthode en traduction et en traductologie (Méth. trad.)

Decernarea titlului academic Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Alexandru Gafton, Pitești, 3 noiembrie 2017 (Gafton DHC Pitești)

Diachronic Variation in Romanian (DVR)

Dialog, discurs, enunț. In memoriam Sorin Stati (Stati)

Diaspora culturală românească – paradigme lingvistice, literare și etnofolclorice (Diaspora cult.)
http://www.philippide.ro/pages/diaspora%20culturala_2009.htm

Din dragoste de dascăl și de voroavă. Omagiu doamnei profesor Elena Dragoș, la aniversare (Dragoș)

Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară și etnofolclorică românească și contextul european (Distorsionări)
http://www.philippide.ro/pages/distorsionari_2008.html

Enseigner et apprendre à «traduire de façon raisonnée» (Enseigner)

Études romanes. Hommages offerts à Florica Dimitrescu et Alexandru Niculescu (Dimitrescu – Niculescu)

2013: I, II

European Integration/National Identity. Plurilingualism/Multiculturality (EINI)
http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/pubblicazione.html?item=9788854878129

Exact Methods in the Study of Language and Text (Exact Methods)
http://dx.doi.org/10.1515/9783110894219

Filologie și bibliologie. Studii in honorem Vasile D. Țâra (Țâra)

Flores philologiae – omagiu profesorului Eugen Munteanu, la împlinirea vârstei de 60 de ani (Munteanu)

Formal Approaches to DPs in Old Romanian (DPs)

G.I. Tohăneanu: Exegi Monumentum. Lucrările Colocviului „G.I. Tohăneanu” (ediţia a V-a, 14 septembrie 2018) (Tohăneanu)

Gheorghe Chivu. Un model de rigurozitate științifică și didactică (Chivu DHC Târgoviște)

Identitatea culturală românească în contextul integrării europene (Ident. cult.)
http://www.philippide.ro/pages/identitatea%20culturala_2006.htm

In Magistri Honorem Vasile Frățilă. 50 de ani de carieră universitară (Frățilă)

Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani (Neamțu)

Întâlnirea cu celălalt. Studii de contactologie și imagologie (ÎcC)

Ion Coteanu - in memoriam (Coteanu)

Jassyer Beiträge zur Germanistik XXIII (Contribuţii ieşene de germanistică XXIII). Terra Judaica. Literarische, kulturelle und historische Perspektiven auf das Judentum in der Bukowina und in Galizien (Literary, cultural and historical perspectives on Bukovinian and Galician Jewry) (JBG XXIII)

Komplexe Argumentstrukturen. Kontrastive Untersuchungen zum Deutschen, Rumänischen und Englischen (Kompl. Arg.)
https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/247591

Limba română. Dinamica limbii, Dinamica interpretării. Actele celui de al 7-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română (7-8 decembrie 2007) (Dinamica)

Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română (Controverse)

2010: I, II

Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române (Diacronie–sincronie)

2014: I, II

Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică (Direcții)

2012: I, II

Limba română: ipostaze ale variației lingvistice. Actele celui de-al 10-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică (Ipostaze)

2011: I

Limba română: teme actuale. Actele celui de-al 8-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română (Teme actuale)

Limba română: Variație sincronică, variație diacronică. Actele celui de-al 12-lea Colocviu internațional al Departamentului de lingvistică (București, 14–15 decembrie 2012) (Variație S/D)

2013: II

Limba și literatura română în spațiul etnocultural dacoromânesc și în diaspora (LLR diasp.)
http://www.philippide.ro/pages/limba%20si%20literatura_2003.htm

Limbă, identitate, multilingvism şi politici educaţionale (L.I.M.P.E.)

Linguistic and Cultural Contacts in the Romanian Space (LCCRS)
http://www.aracneeditrice.it/index.php/pubblicazione.html?item=9788854898011

Linguistik Aktuell / Linguistics Today (LA), vol. 237: Contrastive Studies in Verbal Valency (LA/237)

Lucrările celui de-al cincilea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 27-28 septembrie 2013 (SIL5)

Lucrările celui de-al doilea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 28-29 noiembrie, 2008 (SIL2)

Lucrările celui de-al șaselea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 29-30 mai 2015 (SIL6)

Lucrările celui de-al treilea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 20-21 noiembrie, 2009 (SIL3)

Lucrările celui de-al XII-lea Simpozion Național de Dialectologie, Baia-Mare, 5-7 mai 2006 (SND12)

Lucrările celui de-al XIV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie (SID14)

Lucrările celui de-al XV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie (SID15)

Lucrările primului Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 13-14 noiembrie, 2007 (SIL1)

Lucrările simpozionului internațional „Dialogul slaviștilor la începutul secolului al XXI-lea”, Cluj-Napoca, 8-9 aprilie 2011 (Dial. slav.)

Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan (Felecan)

Manuals of Romance Linguistics. Volume 4: Manuel de la philologie de l’édition (Man. phil. éd.)
https://www.degruyter.com/view/product/186412

Mass-media și democrația în România postcomunistă (Mass-media...)
http://www.euroinst.ro/titlu.php?id=1143

Meaning in Translation: Illusion of Precision (Mean. Transl.)

Metafore ale devenirii din perspectiva migrației contemporane. Național și internațional în limba și cultura română (Metafore migr.)
http://www.philippide.ro/pages/metafore%20ale%20devenirii_2011.html

Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a II-a: Onomastica din spațiul public actual (ICONN 2)
http://onomasticafelecan.ro/iconn2/iconn2_proceedings.php

Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a III-a: Conventional / unconventional in onomastics (ICONN 3)
http://onomasticafelecan.ro/iconn3/iconn3_proceedings.php

Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a IV-a: Sacred and profane in onomastics (ICONN 4)
http://onomasticafelecan.ro/iconn4/iconn4_proceedings.php

Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie (ICONN 1)
http://onomasticafelecan.ro/iconn1/iconn1_proceedings.php

Omul de cuvînt. In honorem Gheorghe Chivu (Chivu)

Onomasticon. Όνομαστικόν. Studii despre nume și numire (Onomasticon)

2010: I

Onomastics between Sacred and Profane (Onom. Sacr. Prof.)

Onomastik. Band I: Chronik Namenetymologie und Namengeschichte Forschungsprojekte (Sonderdruck aus Patronymica Romanica Band 14) (Onomastik)

Pagini alese. Omagiu lui Alexandru Mareş la împlinirea vârstei de 80 de ani (Mareș)

Perspective comparative și diacronice asupra limbii române (Perspective)

Petre Gheorghe Bârlea. Filologia & Paideia (Bârlea DHC Târgoviște)

Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences (Proc. 23. ICOS)
http://yorkspace.library.yorku.ca/xmlui/handle/10315/2901

Profesorul nostru, D. Irimia (Prof. Irimia)

Recent advances in computers, communications, applied social science and mathematics (IC-ASSSE)
http://www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Barcelona/ICICIC/ICICIC-00.pdf

Români majoritari / Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice (Rom. major.)
http://www.philippide.ro/pages/romani%20majoritari_2007.htm

Shifting Toponymies: (Re)naming Places, (Re)shaping Identities (Shift. Top.)

Signum, lingua, oratio – in honorem Mariae Carpov (Carpov)

Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare (Dindelegan)

Spre Pământul Făgăduinței, între Balcani și Bugeac. Omagiu Doamnei Profesoare Elena Siupiur la împlinirea vârstei de 80 de ani (Siupiur)

Stil și limbaj în mass-media din România (Stil și limbaj)

Streifzüge durch die Romania. Festschrift für Gabriele Beck-Busse zum 60. Geburtstag (Beck-Busse)

Studia in honorem magistri Alexandru Metea (Metea)

Studia in honorem magistri Vasile Frăţilă (Frățilă)

Studia linguistica et philologica. Omagiu profesorului Nicolae Saramandu la 70 de ani (Saramandu)

Studii de filologie in honorem Ștefan Găitănaru (Găitănaru)

Studii de limba română. Omagiu profesorului Grigore Brâncuș (Brâncuș)

Studii de lingvistică. Omagiu doamnei profesoare Angela Bidu-Vrănceanu (Bidu-Vrănceanu)

Studii de onomastică (SO)

1976: I
1981: II
1987: IV

Studii de traductologie românească. I. Discurs traductiv, discurs metatraductiv. In honorem professoris Ileana Oancea (STR, I.)

Studii de traductologie românească. II. Încercare de cartografiere a cercetării în domeniu. In honorem magistrae Elena Ghiță (STR, II.)

Studii lingvistice. Omagiu profesoarei Gabriela Pană Dindelegan, la aniversare (Dindelegan)

Studii romanice. Omagiu profesorilor Florica Dimitrescu și Alexandru Niculescu la 90 de ani (Dimitrescu – Niculescu)

2018: II

Text și discurs – omagiu Mihaelei Mancaș (Mancaș)

The Noun Phrase in Romance and Germanic. Structure, variation, and change (NP Rom. Germ.)

The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse (GIDNI)
http://asociatia-alpha.ro/conf.php?conf=gidni

2014: 1
2015: 2
2016: 3
2017: 4
2018: 5
2019: 6

The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse (LDMD)
http://asociatia-alpha.ro/conf.php?conf=ldmd

2013: 1
2014: 2
2015: 3
2016: 4
2017: 5
2018: 6

The Romanian Language and Culture. Internal Approaches and External Perspectives (RLC)
http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/pubblicazione.html?item=9788854888890

Tradiție și continuitate. Magiștri și discipoli (perspective literare, sociale și culturale) (Trad. cont.)

Tradiție/inovație – identitate/alteritate: paradigme în evoluția limbii și culturii române (Tradiție/inovație)
http://www.philippide.ro/pages/traditie-inovatie_2012.htm

Variația lingvistică: probleme actuale. Actele celui de-al 14-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică (Variația)

2015: 1, 2

Variație diacronică și diatopică. Note gramaticale (Var. diac. diat.)

„Cuvinte potrivite”. Omagiu doamnei Maria Marin la aniversare (Marin)

„Traducerile au de cuget să îmblînzească obiceiurile ...“ Rumänische Übersetzungsgeschichte – Prozesse, Produkte, Akteure (Rum. Übers.)