Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Grupuri nominale neprepoziţionale cu valoare adverbială

Autor:
Publicația: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, I, p. 157
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:This paper deals with Romanian adverbial noun phrases such as vara asta ‘this summer’, seara ‘every evening’, lunea ‘every Monday; on Mondays’, astăzi ‘today’, etc. The first part of the paper is devoted to a brief description of the nominal phrases with an adverbial value (cross-linguistically, they are based on temporal, locative, and manner NPs), subsequently presenting their syntactic interpretation. In the second part of the paper, we turn to Romanian adverbial NPs, focusing on: types of nouns occurring in this pattern (mainly, temporal); types of determines, quantifiers and modifiers of these nouns; the possibility to leave out the preposition ((în) vara asta ‘this summer’; (*în) luni ‘on Monday’; *(în) fiecare zi ‘every day’); nominal vs. adverbial features of these phrases.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
1Constantin DominteOriginea adverbului azi-noapte (Note de lexicografie etimologică comparată)LR, XXXIX (5-6), 3951990
2Marina RădulescuObservații asupra unor adverbe de timp provenite din substantive în limba românăSCL, XXXVI (3), 2461985
4G. G. NeamțuDespre acuzativul timpului în limba românăCL, XXIV (1), 631979
4Luiza SecheSubstantive sau adverbe?LR, VII (6), 15-191958pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: