Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Infinitival Relative Clauses

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LVI (4), p. 393-401
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:This article deals with the syntactic description of constructions such as: (Rom.) ‘N-am ce face’ / (Engl.) ‘I’ve got nothing to do’, which in the Romanian literature are usually named ‘infinitival relative clauses’. They do not correspond to what is currently considered an ‘infinitival relative clause’ in other languages (i.e. reduced relative clauses of the type ‘This novel is a book to read’). On the basis of their syntactic and semantic properties, I intend to show that in spite of the fact that such constructions exhibit features that are common to both relatives and interrogatives, infinitival relatives can be described as a distinct type of subordinate clause.
Cuvinte-cheie:relative clauses, indirect interrogatives, infinitive
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 5

396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
21Mihaela GheorghePropoziția relativăParalela 452004
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: