Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte morfosintactice ale romglezei

Autor:
Publicația: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 399
ISBN:978-606-16-0846-1
Editori:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:Dans le cadre de cette contribution nous nous intéressons au comportement morphosyntaxique des anglicismes lexicaux et syntagmatiques récents, qu‟on peut qualifier de xénismes, malgré leur usage très répandu dans le jargon de la mode vestimentaire. L‟étude portera sur les données fournies par un dictionnaire spécialisé, par la presse écrite (magazines féminins et revues de mode), les catalogues de vente par correspondance, la publicité, les sites spécialisés sur Internet. Après quelques considérations introductives sur le concept de romglais (< roumain + anglais) et les motivations d‟accueil des termes étrangers (dont la plupart sont dépourvus d‟équivalents roumains), nous tenterons de mettre en évidence des phénomènes et tendances qui traduisent l‟influence de l‟anglais sur le roumain : la conversion du nom en adjectif et vice versa, les noms composés selon des structures typiquement anglaises où le modifieur est préposé, la composition par apposition, des « anomalies » morphologiques concernant le genre et le pluriel des termes « oscillants », des formation abrégées par l‟ellipse du déterminé, la suppression des prépositions faisant partie d‟un groupe nominal.
Cuvinte-cheie:franglais, romgleza modei, fashion terms, conversiune, « anomalii » morfosintactice
Limba: română

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 14

2Adriana Stoichițoiu Ichim„Romgleza” turismului în contextul globalizăriiPerspective, 3592016pdf
3Adriana Stoichițoiu-IchimDin nou despre anglicisme „la modă” în limbajul modeiDinamica, 6812008
1Adriana Stoichițoiu-IchimUn “cultism” morfologic – pluralul în -sDindelegan2007
127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
61Adriana Stoichițoiu-IchimAspecte ale influenței engleze în româna actualăEditura Universității din București2006
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
4Adina DragomirescuSubstantivele neologice recente și adaptarea lor morfosintacticăSCL, LVI (1-2)2005html
3Cristina Dediu, Raluca DincăAdjectivul invariabil neologic în limba română actualăSCL, LVI (1-2)2005html
99Ioana Vintilă-Rădulescu (coord.)DOOM2
Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Ediția a II-a revăzută și adăugită
Univers Enciclopedic2005
59Valeria Guțu RomaloAspecte ale evoluției limbii româneHumanitas Educațional2005
45David CrystalEnglish as a Global LanguageCambridge University Press1997; 2003; 2012
99Mioara AvramAnglicismele în limba română actualăEditura Academiei1997
9Mioara AvramLa créativité et l’« hospitalité » du roumainRRL, XXXVIII (1-3), 231993
6Mioara AvramGenul substantivelor străine întrebuințate ca atare în limba românăAUI, XXXVII-XXXVIII, 1711991-1992

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: