Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

„Romgleza” turismului în contextul globalizării

Autor:
Publicația: Perspective comparative și diacronice asupra limbii române, Secțiunea Lexic, semantică, terminologii, p. 359
ISBN:978-606-16-0797-6
Editori:Mihaela Viorica Constantinescu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Gabriela Stoica, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[The “Romglish” of tourism in the context of globalization]
Our analysis aimed at studying the impact of English as a global language on the Romanian terminology of tourism industry. The corpus picked up from both print and online sources (specialized dictionaries, travel agencies websites, and tourist brochures in printed form) consists of a large number of compound terms and phrases borrowed from English as such that are of interest not only for specialists in the field of tourism and their clients, but also for linguists and lexicographers. The great majority of these borrowings – that have no Romanian equivalents – are “necessary” Anglicisms, not registered in the Romanian dictionaries yet despite their international character and their high frequency in use.
Starting from the premise that the novelty and the dynamics of this terminology are strongly influenced by the process of globalization and marketing strategies, we have paid special attention to the informative, persuasive and advertising functions performed by such terms in the particular field of tourism.
In conclusion, in spite of its negative connotations, we consider that the hybrid jargon jocularly called “Romgleză” (a blend of Rom[anian] and [En]gleză) could be seen as a technical register playing an important role in the internationalization of the Romanian vocabulary.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 9

2Adriana Stoichițoiu IchimSens și definiție în terminologia turistică referitoare la cazareFelecan, 3162016
3Adriana Stoichițoiu-IchimVariație terminologică în domeniul turismuluiVariația, 2, 2932015pdf
3Alina BugheșiuNames of Transylvanian hotels in the context of globalisationICONN 2, 812013pdf
html
127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
59Valeria Guțu RomaloAspecte ale evoluției limbii româneHumanitas Educațional2005
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
45David CrystalEnglish as a Global LanguageCambridge University Press1997; 2003; 2012
99Mioara AvramAnglicismele în limba română actualăEditura Academiei1997
9Mioara AvramLa créativité et l’« hospitalité » du roumainRRL, XXXVIII (1-3), 231993

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: