Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sens și definiție în terminologia turistică referitoare la cazare

Autor:
Publicația: Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan, Secțiunea Lexicologie. Pragmalingvistică, p. 316
ISBN:978-606-543-726-5
Editori:Oliviu Felecan, Daiana Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Meaning and definition in accommodation-related terminology]
The aim of this paper is to reveal – from a multidisciplinary perspective – the dynamic of tourism-related terminology as a result of the complex relation between specialised vocabulary and the common lexis.
The corpus was collected from online specialised dictionaries and websites and con- sists of 21 polysemous common words that have acquired terminological meanings as designations of lodging units. It is worth noting that most of these particular senses are not listed in the general dictionaries of contemporary Romanian despite their high frequency in public space.
A comparison between the terminographic definition and the lexicographic one points out the interdependence between paradigmatic and syntagmatic factors involved in professional naming practices.
Cuvinte-cheie:common vocabulary, specialised meanings, professional context, lexicographic vs. terminographic definition
Limba: română

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 8

3Adriana Stoichițoiu-IchimVariație terminologică în domeniul turismuluiVariația, 2, 2932015pdf
5Angela Bidu-VrănceanuVariația în terminologieIpostaze, I, 1752011
127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
14Nicolae FelecanTerminologia corpului uman în limba românăEditura Mega / Editura Argonaut2005
59Valeria Guțu RomaloAspecte ale evoluției limbii româneHumanitas Educațional2005
14Nicolae FelecanVocabularul limbii româneEditura Mega, Presa Universitară Clujeană2004
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
9Mioara AvramLa créativité et l’« hospitalité » du roumainRRL, XXXVIII (1-3), 231993

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: