Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Variație terminologică în domeniul turismului

Autor:
Publicația: Variația lingvistică: probleme actuale. Actele celui de-al 14-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, 2, p. 293
Editori:Rodica Zafiu, Isabela Nedelcu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Variation in tourism terminology]
Starting from the premise that the complex dynamics of the tourism terminologys is motivated by the complex interplay of economic, socio-cultural and linguistic factors involved in the globalisation process, the hereby presentation focused firstly on the conceptual and semantic variation at paradigmatic and syntactic level, taking into account the relation between specialized language and common one. Secondly, we looked from a pragmadiscursive perspective at the special status of the generic components included in the hotel names.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 9

3Alina BugheșiuNames of Transylvanian hotels in the context of globalisationICONN 2, 812013pdf
html
5Angela Bidu-VrănceanuVariația în terminologieIpostaze, I, 1752011
2Elena MuseanuVariația în terminologia economicăIpostaze, I, 3112011
7Oliviu FelecanTipologia numelor de firme din spațiul public românesc actualIpostaze, I, 2492011
127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
61Adriana Stoichițoiu-IchimAspecte ale influenței engleze în româna actualăEditura Universității din București2006
59Valeria Guțu RomaloAspecte ale evoluției limbii româneHumanitas Educațional2005
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
45David CrystalEnglish as a Global LanguageCambridge University Press1997; 2003; 2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: