Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O perspectivă didactic-funcţională

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, VI (1), p. 102-115
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:Il lavoro mira a vedere una delle modalita di insegnamento del predicato e del soggetto nella prima fase del loro apprendimento, esegnendo la teoria e le strutture espresse nelle GALR e GBLR. A differenza dei provvedimenti espressi nelle due grammatiche accademiche, in cui il soggetto non e piu parte principale del discorso, nel lavoro si propone il mantenimento del soggeto e del predicato verbale come parti principali del discorso.
Cuvinte-cheie:gramatică funcţională, sintaxă, predicat
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
45Gabriela Pană DindeleganSintaxa limbii române
Partea I: Sintaxa grupului verbal
Tipografia Universității din București; Editura Aula1976; 1999
28Ivan EvseevSemantica verbului
Categoriile de acțiune, devenire și stare
Facla1974

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: