Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Predicatul şi modalizatorii. O controversă

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, VIII (2), p. 69
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[Predicate and modalisers. A controversy]
The issue of the compound verbal predicate has long been debated by Romanian grammaticians, some supporting its existence in Romanian, other denying it.
The article presents the opinions of two linguists with opposite options in the matter: Mirela Ioana Borchin and G. G. Neamțu.
Mirela Ioana Borchin regards the problem from the viewpoint of the modality theory, starting from logics and dwelling on the interpretation of modality in grammar. Modalisers are identified in modal adverbs and verbal modalisers, including also the semi-auxiliary verbs of modality. Modalisers enter an intra-sentence structure, where it forms a predicate, modal from the semantic point of view and verbal or compound nominal from the syntactic perspective.
On the opposite pole we find the representatives of the Cluj School, in this case G. G. Neamțu. He contests the existence of the semi-auxiliaries of modality and implicitly of the compound verbal predicate, arguing that all verbs, including the semi-auxiliary ones, posses a certain semanticism which makes them all predicative. There is thus a single type of predicate in Romanian, more precisely the verbal one.
Cuvinte-cheie:
  • Romanian language, grammar, modalisers, compound verbal predicate
  • limba română, gramatică, modalizatori, predicat verbal compus
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

394Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
223Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
45G. G. NeamțuPredicatul în limba română
O reconsiderare a predicatului nominal
Editura Științifică și Enciclopedică1986
62Ion CoteanuGramatica de bază a limbii româneAlbatros; Garamond1982; 1993, 1995
3Gh. ConstantinescuParticularități semantice și sintactice ale verbului a trebuiLR, XIX (1), 151970
2Pompiliu DumitrașcuÎn legătură cu predicatul multiplu și cel complexCL, IX (1), 591964

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: