Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Argumentative Strategies in Cuvînt de îngropare vechiului Ştefan voevod, domnul Moldovei, ce s’a numit «mare» pentru marile vrednicii şi vitejii ale sale

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, V, Secțiunea Retorica discursului religios, p. 267-274
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Ce discours religieux est l'un des hymnes le plus expressif dévoué au voïvode Étienne le Grand ou Étienne III Muşat de Moldavie (Ştefan cel Mare). Les principaux objectifs de cet article sont de dévoiler et d'analyser les éléments de la composition spécifiques aux sermons roumains typiques que l'on retrouve aussi dans ce sermon du XVIIIe siècle mais aussi de mettre en évidence les caractéristiques insolites de composition qu'elle détient. En premier, les stratégies argumentatives de ce sermon seront comparée avec celles des sermons d` Antim Ivireanul. Seront brièvement décrites les questions rhétoriques et les négations polémiques utilisées par Gherasim Putneanul dans son discours religieux pour persuader le public.
Cuvinte-cheie:stratégies argumentatives, question rhétorique, négation, Gherasim Putneanul
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 7

1Dumitru TiutiucaRetorica și teoria argumentăriiPro Universitaria2010
2Sorin GuiaArta dialogului în Prefețele Mitropolitului Veniamin CostachiTDR, I, 267-2792009pdf
html
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
13Silvia SăvulescuRetorică şi teoria argumentăriiComunicare.RO2004
26N. A. UrsuContribuții la istoria culturii românești
Studii și note filologice
Cronica2002
41Daniela Rovența-FrumușaniArgumentarea
Modele și strategii
BIC All2000
10N. A. UrsuContribuții la istoria literaturii române
Studii și note filologice
Cronica1997

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: