Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Retorică şi teoria argumentării

Autor:
Editura:Comunicare.RO
Locul:Bucureşti
Anul:

Citări la această publicație: 13

0Ovidiu-Adrian EnacacheFiguri de construcție cu valoare stilistică în discursul electoralAkademos, 60, 101-1032021pdf
0Daniela Dascălu GiugariuThe adverb – rhetorical mark in the present-day political discourseGIDNI, 6, 395-4002019pdf
html
0Alexandra Sorina IliescuPersonality traits and politics – A case studyJRLS, 15, 7752018pdf
html
1Daiana FelecanConfigurații structural-semantice în exordiul și în perorația omiletică. Predicile Cuvînt de învățătură la Dumineca Lăsatului de Brînză (Didahii), de Antim Ivireanul și Predica în Duminica dinaintea Marelui Post, de Nicolae SteinhardtChivu, 219-2342017
4Daiana Felecan, Oliviu FelecanNicknames of Romanian Politicians after 1989Phil. Jass., XII (2), 191-2072016pdf
html
0Maria CurteanA Rhetoric of human being reflected in some of Martin Luther’s sermonsTDR, VII, 203-2132015pdf
html
0Gabriela GoudenhooftArgumentation, de-doubling and de-rationalization in the Romanian political discourseLDMD, 1, 142-1522013pdf
html
1Marius Gabriel EnacacheSamuil Clain de Sad’s Rhetoric in ObituariesTDR, V, 259-2662013pdf
html
1Ovidiu Adrian EnacacheArgumentative Strategies in Cuvînt de îngropare vechiului Ştefan voevod, domnul Moldovei, ce s’a numit «mare» pentru marile vrednicii şi vitejii ale saleTDR, V, 267-2742013pdf
html
0Doina Butiurcă“Attack” / “counter attack” or on the rhetorics of persuasion in media discourseCCI, 2, 57-632012pdf
html
1Mihaela Moraru StancuIronia în jurnalul lui I. D. Sîrbu. Consideraţii pragmastilisticeDirecții, II, 2672012pdf
2Andreea RășcanuStrategii argumentative și persuasive în discursul lui Antim IvireanulTDR, II, 295-3022010pdf
html
1Eva Monica SzekelyElemente de retorică modernă. (2) Implicaţii în educaţia tinerilor şi a adulţilorStudia UPM, 8, 902009pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].