Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

“Attack” / “counter attack” or on the rhetorics of persuasion in media discourse

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference “Communication, Context, Interdisciplinarity”. Section: Language and Discourse, 2, p. 57-63
p-ISSN:2069-3389
Editura:“Petru Maior” University Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

5Maria Cvasnîi CătănescuTitlul jurnalisticStil și limbaj, 232007
4Stelian Dumistrăcel„Radio șanț” și „Zvon-press” ca markeri ai comuniunii fatice în satul globalStil și limbaj, 2312007
13Silvia SăvulescuRetorică şi teoria argumentăriiComunicare.RO2004
165George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html
97Roman JakobsonEssais de linguistique générale
I. Les Fondations du langage, II. Rapports internes et externes du langage
Éditions de Minuit1963, 1973

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: