Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Samuil Clain de Sad’s Rhetoric in Obituaries

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, V, Secțiunea Retorica discursului religios, p. 259-266
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Un représentant important de l'Ecole de Transylvanie, Samuil Clain de Sad, mieux connu sous le nom Samuil Micu, il a eu une activité extrêmement complexe et diversifié dans divers domaines tels que la théologie, l'histoire roumaine et la philologie. Son œuvre le plus connu est sa traduction de la Bible après la Septante Orientale (Septuaginta orientală), appelé par certains auteurs La Bible de Blaj. Mais ses discours religieux sont pas assez connus et discutés dans la littérature. En consequence, il faut une redécouverte de l`oeuvre de Samuil Micu, vu que ses discours méritent d'occuper une place importante dans la tradition oratoire religieuse.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

12Camelia-Mihaela CmeciuStrategii persuasive în discursul politicUniversitas XXI2005
13Silvia SăvulescuRetorică şi teoria argumentăriiComunicare.RO2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: