Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The adverb – rhetorical mark in the present-day political discourse

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 6, p. 395-400
ISBN:978-606-93691-3-5
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

13Silvia SăvulescuRetorică şi teoria argumentăriiComunicare.RO2004
41Daniela Rovența-FrumușaniArgumentarea
Modele și strategii
BIC All2000
29Elena DragoșIntroducere în pragmaticăCasa Cărții de Știință2000

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: