Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Strategii argumentative și persuasive în discursul lui Antim Ivireanul

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, II, Secțiunea Retorica discursului religios, p. 295-302
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Notre étude souligne l’importance de ce type de discours vu comme un discours argumentatif avec une finalité persuasive. Le discours argumentatif est consideré comme une construction d’arguments qui asigure la persuation d’auditeur, qui très important parce que l’orateur fait le discours en fonction de celui-ci.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 4

17Luminița Hoarță-CărăușuTeorii şi practici ale comunicăriiEditura Cermi2008
13Silvia SăvulescuRetorică şi teoria argumentăriiComunicare.RO2004
41Daniela Rovența-FrumușaniArgumentarea
Modele și strategii
BIC All2000
9Constantin SălăvăstruRaţionalitate şi discursEditura Didactică și Pedagogică1996

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: