Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Argumentation and persuasive theories in the religious discourse

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 5, p. 275-285
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

1Andreea RăşcanuCitarea ca tehnică persuasivă în predica părintelui CleopaTDR, III, 363-3722011pdf
html
2Andreea RășcanuStrategii argumentative și persuasive în discursul lui Antim IvireanulTDR, II, 295-3022010pdf
html
17Luminița Hoarță-CărăușuTeorii şi practici ale comunicăriiEditura Cermi2008
12Camelia-Mihaela CmeciuStrategii persuasive în discursul politicUniversitas XXI2005
41Daniela Rovența-FrumușaniArgumentarea
Modele și strategii
BIC All2000
9Constantin SălăvăstruRaţionalitate şi discursEditura Didactică și Pedagogică1996

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: