Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Citarea ca tehnică persuasivă în predica părintelui Cleopa

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, III, Secțiunea Retorica discursului religios, p. 363-372
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Dans ce texte il s'agit de la citation comme technique de la persuation. J'ai traité la citation dans les interview du moine Cleopa. J'ai lu beaucoup d'interview mais j'ai cité seulement le volume 9, dans la série «Ne vorbeşte Părintele Cleopa».
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: