Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Arta dialogului în Prefețele Mitropolitului Veniamin Costachi

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, I, Secțiunea Retorica discursului religios, p. 267-279
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Unlike the writings of the his forerunners, the prefaces and pastorals of Veniamin Costachi, although written, give the impression of speeches delivered from the pulpit. Besides the occurences of some phenomena characteristic to the spoken language, we also encounter the fragmentary use of dialogue, the imagined dialogue with the reader and the polemic confrontation with the „opponent” by anticipating his possible objections.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 4

11Constantin SălăvăstruTeoria şi practica argumentăriiEditura Polirom2003
41Daniela Rovența-FrumușaniArgumentarea
Modele și strategii
BIC All2000
9Constantin SălăvăstruRaţionalitate şi discursEditura Didactică și Pedagogică1996
3Constantin SălăvăstruModele argumentative în discursul educaţionalEditura Academiei1996

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: