Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Romanian Verbs of Perception vedea and auzi. Between Direct and Indirect Perception

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LVIII (3), p. 313-327
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Verbs of perception display the cross-linguistic ability to enter different syntactic configurations in which they denote either direct or indirect perceptions. In the current article we aim to describe and compare the syntactic structures allowed by two Romanian perception verbs (vedea ‘see’ and auzi ‘hear’) in order to determine their syntactic behaviour and to signal the correspondences between the patterns of complementation they allow and the types of perceptions they denote. We focus on nominal complementation, then we go through finite and non-finite sentential complementation, and, finally, we analyze restructured configurations with secondary predicates realized as non-finite gerund clauses. We show that, to a certain extent, the direct–indirect distinction is predictable from the patterns of complementation, but that there are also ambiguous constructions between the direct and the indirect reading. We emphasize the specific features of Romanian with respect to the lexicalization of direct / indirect perceptions in the investigated structures.
Cuvinte-cheie:verb, direct perception, indirect perception, complementation pattern, complementizer
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 4

6Dana NiculescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. GerunziulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
6Irina Nicula ParaschivModalități de exprimare a percepțiilor fizice
Verbele de percepţie în limba română
Editura Universității din București2012
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
1Marek GawelkoSur la proposition infinitive romane, introduite par un verbe de perceptionSCL, LIV (1-2)2003html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: