Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Notă sintactică despre construcţiile pseudo-relative în limba română

Autor:
Publicația: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 332-337
ISBN:978-973-109-519-6
Editori:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Syntactic note regarding the pseudo-relative constructions in Romanian]
In Romanian, verbs of perception can take two arguments, a NP subject and a direct object realized as either a definite nominal or as a clausal argument (introduced by the complementizers , , or introduced by a relative word – cum) (GR 2013: 88; 226-7). The paper approaches the syntactic status of the clausal argument of certain verbs of perception, introduced by cum. The paper attempts to demonstrate that in Romanian, unlike other Romance languages, the construction that parallels the gerund in the context of a verb of perception is neither a perfect equivalent of the gerund, nor a (pseudo-)relative clause, but a small clause introduced by the complementizer cum (which is homonymous with the wh-word cum).
Cuvinte-cheie:
  • construcţii pseudo-relative, limba română, verbe ale percepţiei, gerunziul, complementizatorul cum
  • pseudo-relative constructions, Romanian language, verbs of perception, the gerund, the complementizer cum
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

2Gabriela Alboiu, Virginia HillOn Romanian Perception Verbs and Evidential SyntaxRRL, LVIII (3), 275-2982013pdf
html
2Irina Nicula ParaschivThe Romanian Verbs of Perception vedea and auzi. Between Direct and Indirect PerceptionRRL, LVIII (3), 313-3272013pdf
html
6Dana NiculescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. GerunziulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
25Frieda EdelsteinSintaxa gerunziului românescEditura Academiei1972

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: