Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

On Romanian Perception Verbs and Evidential Syntax

Autori:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LVIII (3), p. 275-298
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:This paper focuses on Romanian perception verbs with an aim at sorting out the correlation between the type of evidential reading (i.e. direct versus indirect) and the type of complement to the verb. We argue that, beside lexical encoding of evidentiality, Romanian also resorts to syntactic encoding, which is manifested in two ways: (i) a direct evidential reading arises when the perception verb selects a reduced CP complement; whereas (ii) an indirect evidential reading (inferential, evaluative) arises when the verb selects a full-fledged CP, the subject of which moves to the matrix clause (Raising-to-Object – RtoO).
Cuvinte-cheie:evidential, reduced CP, ECM, Raising to Object
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 3

2Larisa AvramPerfectivity might not scope over modalityBWPL, XIV (1)2012pdf
html
4Larisa AvramAn aspectual analysis of gerundsRRL, XLVIII (1-4), 2032003
25Frieda EdelsteinSintaxa gerunziului românescEditura Academiei1972

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: