Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Perfectivity might not scope over modality

Autor:
Publicația: Bucharest Working Papers in Linguistics, XIV (1)
p-ISSN:2069-9239
Editura:Universitatea din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:The present paper provides an account of the behaviour of the English modals with respect to the perfective aspect of their complement. The differences in reading (external vs. internal perfect) are argued to be contingent on the structural position of the modal in syntax and on the availability of a polarity-changing conditionality feature on the modal.
Cuvinte-cheie:modals, perfective aspect, external perfect, internal perfect, counter factuality
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: