Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Numărul numeralului românesc, o categorie deictică D. 1. de tip lexico-semantic, și implicațiile sale în ceea ce privește acordul paradigmatic și sintagmatic

Autor:
Publicația: Studii de filologie in honorem Ștefan Găitănaru, p. 335
ISBN:978-606-560-493-3
Editori:Liliana Soare, Adrian Sămărescu, Adina Dumitru
Editura:Editura Universității din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:The aim of this paper is to analyze the lexical-semantic category of the Romanian numerals, in terms of its content, relying on the well-established deictic vs anaphoric category antagonism, with substantial inferences on the phenomenalizations of the grammatical agreement: paradigmatic agreement vs syntagmatic agreement. Our research results, materialized in the form of conclusions, highlight some aspects that are deemed to be generally characteristic for the Romanian numerals: on the one hand, number is a deictic category of a lexical-semantic type, which cannot agree either paradigmatically in the number of an Concorded Element (always noun) or syntagmatically in number of an Concorded Element, whatever the morphological values of the latter may be, noun or pronoun; on the other hand, the identity of number between the Romanian numerals and other lexical-grammatical classes, which updates this category to a grammatical category status, is supported from the point of view of a grammatical phenomenon known as a selection restriction in the neo-traditional relational Clujean syntax.
Cuvinte-cheie:deictic category, anaphoric category, concorded element, concording element, grammatical paradigmatic agreement, grammatical syntagmatic agreement, selection restriction
Limba: română

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 7

3Diana-Maria Roman, Cristina BocoșNumărul numeralelor cardinale şi ordinale româneşti, o categorie lexico-semanticăAUA, 17 (1), 278-2872016html
41G. G. NeamțuStudii și articole gramaticaleNapoca Nova2014
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
26G. GruițăAcordul în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1981
14Lucia WaldProgresul în limbă
Scurtă istorie a limbajului
Editura Științifică; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1969; 2017

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: