Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Types of Exclamative Clauses in Romanian

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LX (1)
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:I argue for the distinction between sentences with an affective meaning manifested in prosody (notated with the exclamation mark) and exclamatives as a distinct clause type (incompatible with the other clause types – declarative, interrogative, directive, optative – and not restricted to main clauses). I show that the defining criteria of exclamatives – presuppositionality and non-canonicity – are satisfied by clauses which always show a non-prosodic marking at the clause level (verbal mood, complementizers, fronted constituents). Based on the alternatives involved by non-canonicity, I propose a general classification of exclamatives in which the main divide is between scalar and non-scalar. I present the main types of exclamatives in Romanian, as well as some types that can be considered intermediate between exclamatives and declaratives.
Cuvinte-cheie:exclamatives, clause typing, focus fronting, scalarity
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 5

Referințe în această publicație: 5

5Ion GiurgeaExclamativele în română și alte limbi romaniceSIL5, 2642015pdf
5Silvio Cruschina, Ion Giurgea, Eva-Maria RembergerFocus Fronting Between Declaratives and ExclamativesRRL, LX (2-3), 257-2752015pdf
html
2Mihaela Tănase-DogaruThe silence of exclamation: exclamative constructions, singular indefinite predicates and silent nounsBWPL, X (1)2008pdf
html
394Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
3G. G. NeamțuCuvinte relative-exclamativeLR, XXXIV (2), 1081985

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: