Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

On the interpretation of focus fronting in Romanian

Autor:
Publicația: Bucharest Working Papers in Linguistics, XVIII (2)
p-ISSN:2069-9239
Editura:Universitatea din București
Locul:București
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 3

5Ion GiurgeaTypes of Exclamative Clauses in RomanianRRL, LX (1)2015pdf
html
5Ion GiurgeaExclamativele în română și alte limbi romaniceSIL5, 2642015pdf
5Silvio Cruschina, Ion Giurgea, Eva-Maria RembergerFocus Fronting Between Declaratives and ExclamativesRRL, LX (2-3), 257-2752015pdf
html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: