Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Verum Focus in Polar Questions in Romanian: Prosodic Effects

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LXII (1), p. 59-76
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:I argue that a certain intonational pattern found in Romanian polar questions, which has been qualified as neutral in previous studies, actually marks verum focus. This pattern consists of a L* nuclear accent on the verb and a HL% boundary tone, with the H part associated to the last stressed syllable, and the L part truncated when this syllable is the very last in the sentence. This pattern also characterizes early constituent focus (including focus on the verb, which is realized in the same way as verum focus). The neutral intonation is different, consisting of a L* nuclear accent on the last stressed constituent followed by a H% tone. This pattern is identical to the one found with narrow focus on the last constituent, as expected given the general prosodic properties of the language.
Cuvinte-cheie:verum, focus, polar questions, intonation
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 10

3Ion Giurgea, Carmen Mîrzea VasileSyntactic Effects Of Verum Focus In RomanianRRL, LXII (3), 323-3382017pdf
html
2Ion GiurgeaOn the interpretation of focus fronting in RomanianBWPL, XVIII (2)2016pdf
html
5Ion Giurgea, Eva-Maria RembergerVerum focus and polar questionsBWPL, XIV (2)2012pdf
html
25Laurenția Dascălu-JingaMelodia vorbirii în limba românăUnivers Enciclopedic2001
11Ana-Maria BarbuComplexul verbalSCL, L (1), 391999
1Laurenția DascăluOn the Intonation of Questions in Romanian: the Rising PatternRRL, XXIV (1), 351979
1Laurenția DascăluTeste de percepție asupra intonației în limba românăSCL, XXX (2), 1251979
5Laurenția DascăluObservații asupra intonației graiului din MaramureșFD, IX, 771975
7Andrei AvramParticularități ale intonației interogative în graiul din MuscelFD, VIII, 431973
6Valeria Guțu Romalo„Forme verbale compuse”SCL, XIII (2), 1911962

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: