Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Exclamativele în română și alte limbi romanice

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al cincilea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 27-28 septembrie 2013, p. 264
Editori:Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Nicoleta Petuhov
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Exclamatives in Romanian and other Romance languages]
I identify exclamative sentences in Romanian based on clear criteria (presuppositionality and non-canonicity). I argue that these criteria, proposed for other languages, are justified for Romanian because they allow characterizing a sentence as univocally exclamative and they sustain a strong form-meaning correlation: exclamative sentences always involve some non-prosodic marking at the sentence level (by constituent fronting or use of special complementizers or moods). This correlation is shown to hold for other Romance languages as well. I also show that exclamative sentences are never distinguished from declaratives by intonation alone (they can be distinguished by intonation alone from other non-declarative sentences). Another interesting generalization, which may be related to presuppositionality, is that exclamatives often look like sub-sentential constituents (subordinate clauses or noun phrases).
Cuvinte-cheie:
  • exclamative, tipuri de propoziţii, limbi romanice
  • exclamative, sentence types, Romance languages
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 5

Referințe în această publicație: 5

2Irene Tirado CamarenaVaya como cuantificador en expresiones nominalesCILPR2013/4, 463-4762016pdf
html
5Ion Giurgea, Eva-Maria RembergerVerum focus and polar questionsBWPL, XIV (2)2012pdf
html
394Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
3Ligia Stela FloreaEsquisse de typologie des énoncés exclamatifsRRL, XXXVII (1), 331992
3G. G. NeamțuCuvinte relative-exclamativeLR, XXXIV (2), 1081985

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: