Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Negaţia în limba română şi ciclul lui Jespersen

Autor:
Publicația: Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române, I, p. 121
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:It is known that natural language negative markers undergo a type of evolution called Jespersen’s Cycle. According to this cyclical model, the initial (preverbal) negative marker is gradually weakened, then reinforced by additional postverbal markers, and eventually replaced by them. This paper characterizes Romanian negation from the perspective of Jespersen’s Cycle and aims to provide answers to the following questions: in which stage of Jespersen’s cycle is Romanian? Is there any connection between Jespersen’s Cycle and the negative concord? What is the degree of grammaticalization of the Romanian minimizers?
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 2

396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
57Paul J. Hopper, Elizabeth Closs TraugottGrammaticalizationCambridge University Press1993; 2003

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: