Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Prepoziția – aspecte de morfologie funcțională

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLVI, p. 196-201
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:L'article met en évidence quelques aspects de morphologie fonctionnelle de la préposition en roumain. Il s'agit de l'hétérogénéité grammaticale et sémantique, de la substitution d'une préposition à l'autre, de l'omission de certaines prépositions dans l'acte de la communication etc.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
19Aurelia MerlanSintaxa limbii române
Relaţii sintactice şi conectori
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
75Valeria Guțu RomaloCorectitudine și greșeală
Limba română de azi
Editura Științifică; Humanitas Educațional1972; 2000, 2008

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: