Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Antroponime cu valoare generică în limba română

Autor:
Publicația: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, II, p. 79
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:This study (part of a more consistent research on unconventional Romanian anthroponyms in European context: formation patterns and discourse functions) aims to describe a special class of anthroponyms that has been identified in Romanian language use: anthroponyms with a generic value.
The paper starts from the theoretical concept of (linguistic) genericity, which implies “reference to recurrent types and actions, in contrast to reference to particular individuals and events” (Zafiu 2003), and tries to identify the classes of Romanian appellatives that exhibit this property. The generic category is opposed to the specific or referential one, and it is related to the epistemic category of indeterminacy, which it tends to be mistaken for in the description of concrete language facts.
The author establishes a pragmastylistic typology of certain generic Romanian anthroponyms, based on illustrative material taken from the Internet.
The theoretical perspective is that of pragmasemantics, and the methodology belongs to the fields of descriptive lexical semantics and rhetoric.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 5

Referințe în această publicație: 6

396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
12Rodica Zafiu«Tu» generic în limba română actualăAspecte, II2003pdf
html
9Daniela DincăGramatica numelui propriu
Aspecte ale determinării numelui propriu de persoană în română și franceză
Editura Universitaria2002
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
55Domnița TomescuGramatica numelor proprii în limba românăAll1998
28M.-N. Gary PrieurGrammaire du nom proprePresses Universitaires de France1994

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: