Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dinamica adaptării grafice a anglicismelor în presa românească şi italiană

Autor:
Publicația: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, II, p. 7
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:In this paper, we aim to approach and examine some aspects of the graphic assimilation of anglicisms in two Romance languages, namely Romanian and Italian. The suggested working method is the contrastive study of the two languages regarding the graphic assimilation of anglicisms, study based on the similarities and differences between the two languages in this respect. The analysis will consider the process of assimilation and accommodation of the vowels and consonants for the words borrowed from English, will emphasize and illustrate the importance of the phonetic graphic writing (old, common), of the etymological one and, last but not least, of the hybrid one.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 5

Referințe în această publicație: 4

61Adriana Stoichițoiu-IchimAspecte ale influenței engleze în româna actualăEditura Universității din București2006
394Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
98Mioara AvramAnglicismele în limba română actualăEditura Academiei1997

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: