Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Despre valorile prepoziţiei de în limba română

Autor:
Publicația: Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula XXIV. Lexic comun / lexic specializat, II, p. 231
p-ISSN:1844-9476
Editura:Editura Europlus
Locul:Galați
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

395Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
2Alexandru MardaleNote despre construcția obiectului direct prepozițional în română și în spaniolăSCL, LIII (1-2)2002html
223Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
63Noam ChomskyAspects of the theory of syntaxMIT Press1965, 1969
61Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
1. Contribuții gramaticale
Editura Științifică1965

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: