Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Când, cum, unde în DA și DLR. Semantică și retorică

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XVI (2), p. 138
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The essay expands upon the way in which the editor of the Romanian Language Dictionary (DLR) made semantic definitions for the meanings of the interrogative adverb unde (where) in those co-texts the meanings of which are very remote from its main local meaning. In this respect, the essay emphasizes the suggestions rooted in the lexicographical conception of the first series of the Romanian Thesaurus Dictionary (DA), as well as the semantic definitions of the interrogative-relative adverb cum (how) or the archaic cândai (when).
Cuvinte-cheie:
  • Dicţionarul limbii române, adverb, semantică, retorică
  • Roamanian Language Dictionary, adverb, Semantics, Rhetoric
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
41Daniela Rovența-FrumușaniArgumentarea
Modele și strategii
BIC All2000

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: