Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Nominalizarea și implicațiile relaționale (cu aplicare la elementul predicativ suplimentar)

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XI-XII, p. 187
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Nominalization and relational implications (applied to the predicative adjunct] Analyzing the typology of the constructions with predicative adjunct from the point of view of the syntactic operations involved in derivation, the author points out another way of construing a predicative adjunct: the nominalization of the conditioning term – the verb, in the “prime” derived structure. Though the compulsory syntactic operations – the transgression of the subject in the “prime” derived structure into the “secondary” derived structure” on the position of an attribute and the nominalized conditioning term that becomes a subject in the secondary derived structure – do not lead to a different syntactic function, they involve different nominal subordination means in the Romanian language system: the secondary non-flexion and the secondary case non-flexion.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 6

42Gligor GruițăModa lingvistică
Norma, uzul și abuzul
Paralela 452006; 2011
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
9G. G. NeamțuUn nominativ prodativalCL, XXVII (1), 551982
8D. D. DrașoveanuDespre elementul predicativ suplimentarCL, XII (2), 2351967

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: