Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Distorsionări verbale şi nonverbale în exprimarea acordului şi dezacordului în româna vorbită actuală

Autor:
Publicația: Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară și etnofolclorică românească și contextul european, Secțiunea Lingvistică, p. 179-190
ISBN:973-8953-92-5
Editori:Luminița Botoșineanu, Elena Dănilă, Cecilia Holban, Ofelia Ichim
Editura:Editura Alfa
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[Verbal and nonverbal approval and denial Markers in spoken Romanian]
The article discusses several problems of the discourse markers, namely the approval and denial Markers in spoken Romanian. Discourse analysis is a vast and ambiguous field. The vastness and ambiguity of discourse analysis is suggested by the textbooks on different approaches to language, such as pragmatics, which define the field as the study of the general conditions of the communicative use of language.
Approval and denial Markers are types of pragmatic class. Approval and denial Markers have certain privileges of occurrence, which must be specified.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

1Luminița Hoarță-CărăușuMărci verbale şi nonverbale ale dezacordului în româna vorbită actualăAUI, LII, 19-242006pdf
2Luminița Hoarță-CărăușuMărci ale schimbării rolului conversaţional în limba română vorbită actualăIdent. cult.2006pdf
html
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
13Luminița Hoarță-CărăușuElemente de analiză a structurii conversaţieiEditura Cermi2003
7Sorin StatiPrincipi di analisi argomentativa
Retorica, logica, linguistica
Pàtron2002
41Daniela Rovența-FrumușaniArgumentarea
Modele și strategii
BIC All2000

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: