Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Mărci verbale şi nonverbale ale dezacordului în româna vorbită actuală

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LII, Secțiunea Pragmatică și comunicare, p. 19-24
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The article discusses several problems of the discourse Markers, namely the denial Markers in spoken Romanian. Discourse analysis is a vast and ambiguous field. The vastness and ambiguity of discourse analysis is suggested by the textbooks on different approaches to language, such as pragmatics, which define the field as the study of the general conditions of the communicative use of language.
Denial Markers are a type of pragmatic class. Denial Markers have certain privileges of occurrence, which must be specified.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

2Luminița Hoarță-CărăușuMărci ale schimbării rolului conversaţional în limba română vorbită actualăIdent. cult.2006pdf
html
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: