Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Mărci ale schimbării rolului conversaţional în limba română vorbită actuală

Autor:
Publicația: Identitatea culturală românească în contextul integrării europene, Secțiunea Lingvistică
ISBN:973-8953-21-9
Editori:Marius-Radu Clim, Ofelia Ichim, Laura Manea, Florin-Teodor Olariu
Editura:Editura Alfa
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[Turn-Taking Markers in Spoken Romanian]
Discourse analysis is a vast and ambiguous field. The vastness and ambiguity of discourse analysis is suggested by the textbooks on different approaches to language, such as pragmatics, which define the field as the study of the general conditions of the communicative use of language.
Turn-taking Markers are a type of pragmatic class. Turn-taking Markers have certain privileges of occurrence, which must be specified.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 2

13Luminița Hoarță-CărăușuElemente de analiză a structurii conversaţieiEditura Cermi2003
92Liliana Ionescu-RuxăndoiuConversaţia: structuri şi strategii
Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite
All1995; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: