Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Verbale und nominale Infinitive – Strukturelle Eigenschaften und Funktion als Subjekt

Autori:
Publicația: Komplexe Argumentstrukturen. Kontrastive Untersuchungen zum Deutschen, Rumänischen und Englischen, p. 253-282
ISBN:978-3-11-034322-9
Editori:Ruxandra Cosma, Stefan Engelberg, Susan Schlotthauer, Speranța L. Stănescu, Gisela Zifonun
Editura:De Gruyter Mouton
Locul:Berlin
Anul:
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

7Alexandra Cornilescu, Ruxandra CosmaOn the functional structure of the Romanian de-supineKompl. Arg., 283-3362014html
395Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
46Gabriela Pană DindeleganSintaxă și semantică
Clase de cuvinte și forme gramaticale cu dublă natură
Tipografia Universității din București1992

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: