Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Classifying pronouns: The view from Romanian

Autori:
Publicația: Bucharest Working Papers in Linguistics, XVI (1)
p-ISSN:2069-9239
Editura:Universitatea din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:This paper is devoted to the analysis of (DP, AP, and PP) postnominal modifiers of personal pronouns, focusing especially on Romanian. Regarding the internal structure of personal pronouns, we adopt the traditional view that they actually do not have a nominal restriction; instead, they themselves are definite NPs that raise to the D-domain, thus coming to be DPs. By means of the suffixal definite article, Romanian provides a contrast between definite modifiers, which prove to be DP-internal, and non-definite modifiers, which prove to be DP-external. Non-definite modifiers are non-problematic: they are predicates in a small clause configuration. By contrast, the definite postpronominal modifiers are analysed as occupying the specifier position of a Classifier Phrase, present in the extended projection of DPs headed by pronouns and proper names (Cornilescu 2007); the modifier “classifies” the personal pronouns with respect to the kind of the pronoun’s referent (e.g. we linguists / Rom. noi lingviştii). Corroborative data from English and other Romance languages support the proposed analysis.
Cuvinte-cheie:personal pronouns, postpronominal modifiers, Classifier Phrase, kind-level modifiers
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 7

12Alexandru NicolaeNotă de sintaxă comparată: parametrul [+definit] în sintaxa grupului nominal românesc LR, LXII (2), 186-2082013pdf
html
24Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeNominal Peripheries and Phase Structure in the Romanian DPRRL, LVI (1), 35-682011pdf
html
25Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the syntax of Romanian definite phrases: Changes in the patterns of definiteness checkingNP Rom. Germ., 1932011pdf
7Andra VasilescuStrategii pragmatice de reluare, gramaticalizate ca relaţii apozitive de tip GN1 – GN2LR, LVIII (2), 275-2842009pdf
html
7Alexandra CornilescuOn classifiers and proper namesBWPL, IX (1)2007pdf
html
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
33Maria Manoliu-ManeaSistematica substitutelor din româna contemporană standardEditura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: