Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Particularităţi ale dezacordului în cadrul comunicării conflictuale din discursul televizual actual

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LX, p. 331
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The current study constitutes an analysis of the verbal disagreement within the contemporary televised discourse using the theoretical framework designed by Muntigl and Turnbull (1998). At the same time, the second part of our study will illustrate a series of features of the verbal disagreement found in talk-shows and television debates, such as using address terms in order to mark disagreement, delaying the counter-affirmation or making use of the ”temporal minimizers”.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

17Luminița Hoarță-CărăușuTeorii şi practici ale comunicăriiEditura Cermi2008
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
92Liliana Ionescu-RuxăndoiuConversaţia: structuri şi strategii
Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite
All1995; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: