Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Adjectivul „vechi”. Un adjectiv polifuncţional

Autor:
Publicația: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, I, p. 43
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:This paper investigates the Old and Modern Romanian contexts in which the adjective vechi occurs. Phrases like un vechi manuscris ‘an old manuscript’, un vin vechi ‘an old wine’, un prieten vechi ‘an old friend’, (Old Romanian) un om vechi ‘an old man’ give rise to different semantic analyses and syntactic interpretations. The syntactic features of vechi are either general syntactic features of the subclasses in which its occurrences are included, or constructional particularities of the head of a respective nominal phrase.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

13Raluca BrăescuAdjectivul în română
Sintaxă și semantică
Editura Universității din București2012html
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: