Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Geneza unei idei… predicative

Autor:
Publicația: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 429
ISBN:978-973-109-519-6
Editori:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[The genesis of a... predicative idea]
This article has in view G. G. Neamțu’s analytic approach regarding the semantic and syntactic status both of the verb to be and the other verbs, which are integrated, according to the traditional grammars, as copula verbs. G. G. Neamțu concluded that a fi possesses two syntactic roles: one the role of copula verb, inside the phrase a fi + a nominal (noun, adjective, pronoun, numeral), and the role of noncopula, in the phrase a fi + adverb (or interjection). Based upon a rigorous and original demonstration, G. G. Neamțu establishes that the subjective predicative complement and the copula verb are both subordinated to the subject, each independently and differently; between the two constituents does not exist any kind of syntactic relation „materialized”. Therefore, the nominal predicate is not a unitary function, but a structure that can be analysed such as an insufficient predicate and a subjective predicative complement.
Cuvinte-cheie:
  • a fi, semantică, sintaxă, predicat, complement, verb copulativ
  • a fi ‘to be’, semantics, syntax, predicate, complement, copula verb
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
46G. G. NeamțuPredicatul în limba română
O reconsiderare a predicatului nominal
Editura Științifică și Enciclopedică1986
7G. G. NeamțuTermeni regenți pentru determinanții (complementele) predicatului nominalCL, XVII (1), 511972
7G. G. NeamțuDespre auxiliare. Cu privire specială la „a fi”CL, XVI (2), 3551971

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: