Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Evoluţia lui „dacă e” şi „dacă ceva”către statutul de marcatori discursivi

Autori:
Publicația: Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române, II, p. 81
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:The present paper examines the evolution of dacă e and dacă ceva from conditional clauses to discourse markers. The first part of the paper proposes a structural analysis of the construction dacă e and describes two linguistic mechanisms which might be responsible for pragmaticalization: ellipsis and substitution. Dacă ceva is a loan translation that reproduces the Russian discourse marker yesli chto. In the second part of the paper we analyze the behaviour of dacă e and dacă ceva in spoken Romanian from Romania and from the Republic of Moldavia (the Moldavian language as it is its official denomination), highlighting their pragmatic functions.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

18Ariadna ȘtefănescuConectori pragmaticiEditura Universității din București2007
395Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
31John J. GumperzDiscourse StrategiesCambridge University Press1982

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: